Leihotikan, Neke politikoa & Wicked Wizzard Gig Poster